Набавка канцеларијског материјала - 2017

♦ Позив за подношење понуда♦ Конкурсна документација за набавку услуга у поступку јавне набавке малих вредности♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору - Канцеларијски материјал♦ Обавештење о закљученом уговору - Тонери

Услуге одржавања хигијене - 2017

• Позив за подношење понуда• Конкурсна документација за набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности• Одлука о додели уговора за услуге одржавања хигијене у службеним просторијама • Обавештење о закљученом уговору