ОБРАСЦИ - КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Кривична пријава подноси се на основу чл.280. ЗКП.Државни и други органи, правна и физичка лица пријављују кривична дела за које се гони по службеној дужности, у коме су обавештена или сазнају на други начин, под условима предвиђеним законом или другим прописом.Кривична пријава се може поднети лично надлежном јавном тужилаштву, писмено на записнику...

НАДЛЕЖНОСТ

Садашње Треће основно јавно тужилаштво у Београду основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени Гласник РС“, број 101/2013 од 20.11.2013. године) за подручје Трећег основног суда у Београду, за градске општине: Нови Београд, која се простире на површини од 4.070 хектара, и на којој општини живи 236.000 становни...

ОВЛАШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, Закона, потврђеног Међународногуговора и прописа донетог на основу закона.Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особљ...

Овлашћења и надлежности

Овлашћења и надлежности

Уводна реч

Добро дошли на интернет презентацију Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.Треће основно јавно тужилаштво у Београду почело је са радом дана 01.01.2014. године. Наведено тужилаштво поступа за подручје општина Нови Београд, Земун и Сурчин.Наведена интернет страница постављена је како би се грађанима учинио доступан рад тужилаштва, и како би с...