Садашње Треће основно јавно тужилаштво у Београду основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени Гласник РС“, број 101/2013 од 20.11.2013. године) за подручје Трећег основног суда у Београду, за градске општине: Нови Београд, која се простире на површини од 4.070 хектара, и на којој општини живи 236.000 становника, Земун, који се простире на површини од 15.356 хектара и у којој општини живи 152.950 становника, и Сурчин као најмлађа београдска општина која је формирана 2004. године од дела Општине Земун, а која се простире на површини од 28.485 хектара, и у којој живи 43.819 становника. Ово тужилаштво је почело са радом дана 01.01.2014. године као правни следбеник некадашњег Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду, а које је имало седиште на Новом Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр.16, а које је било надлежно за две градске општине: Нови Београд и Земун, и Првог основног јавног тужилаштва у Београду и Другог основног јавног тужилаштва у Београду, које је било надлежно поред других општина и за општину Сурчин а који су престали са радом 2010. године.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама Закона који важе за утврђивање стварне надлежности суда – Закон о уређењу судова пред којим јавно тужилаштво поступа осим ако законом није другачије одређено. Треће основно јавно тужилаштво у Београду поступа пред Трећим основним судом у Београд.

Седиште Трећег основног јавног тужилаштва у Београду је у згради Палате правде, ул.Савска бр.17а. Радно време тужилаштва је сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.30 часова. Е-mail tuzilastvo@trece.os.jt.rs.